Over Amstgeld.nl

Amstgeld.nl is een financiele informatie-website met daarop allerlei informatie over sparen, hypotheken en andere financiële  zaken. Met deze website hopen wij alle lastige materie rondom de financiën wat duidelijke te maken.

De naam Amstgeld komt voort uit de plaats vanwaaruit wij werken (Amsterdam) en natuurlijk het onderwerp van deze website. Amstgeld is een initatief van 2 oud-studenten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam die nu actief zijn in de financiële markten. Deze informatieve website geldt als hobby om mensen te helpen, maar ook om in contact te blijven met de uiteindelijke klanten en de problemen waar zij mee worstelen.