Een Huis Kopen

Wanneer u van plan bent een eigen huis te kopen is het belangrijk eerst uw woonwensen en financiële wensen te inventariseren.

Het financieren van een eigen huis is en blijft een kwestie van geld. Geld om te kopen, geld om de bijkomende kosten te betalen en geld om vervolgens nog te kunnen wonen en te kunnen genieten van de goede dingen van het leven. Het onderstaande stappenplan schetst verkort alle aspecten van het kooptraject.

Huizenjacht

De ervaring leert dat het belangrijk is om enige lijn in uw ‘huizenjacht’ aan te brengen. Zo zou u, voordat u daadwerkelijk begint, bijvoorbeeld uw woonwensen eens kunnen inventariseren aan de hand van een aantal vragen zoals:huizenjacht

Wilt u in de buurt van uw werk wonen?
Moeten er scholen of winkels in de buurt zijn?
Wilt u in een rustige buitenwijk of in het drukke centrum wonen?
Wilt u een tuin of een balkon?
Hoeveel kamers moet uw woning minimaal hebben?
Houdt u van een oud huis of prefereert u nieuwbouw?

Met uw wensen eenmaal op een rijtje, kunt u op verschillende manieren de woningmarkt verkennen. Bijvoorbeeld door het aanbod in de landelijke en/of regionale dagbladen door te nemen, door te zoeken op Internet, door de huizenkrant bij een makelaar aan te vragen of door meteen een makelaar in de arm te nemen.

Dat laatste is bepaald niet onverstandig, want een makelaar is een deskundige die op de hoogte is van het huizenaanbod en die kijk heeft op de bouwkundige staat van een huis. Daarnaast is het praktisch om zo’n beëdigd bemiddelaar op het gebied van onroerende zaken in te schakelen wanneer u zelf weinig tijd heeft of wanneer u niet direct in de buurt van uw huidige woning gaat zoeken.

Onderzoek

Bestemmingsplan
Inzage in het lokale bestemmingsplan kan voorkomen dat u een huis koopt wat binnenkort zijn weids uitzicht zal gaan verliezen.

Kadaster
Als u wilt weten wat bijvoorbeeld de exacte perceelgrootte is of wie 25, 50 of 75 jaar geleden in uw droomhuis woonde, kunt u het Kadaster raadplegen. Bij deze rijksinstelling staat iedere onroerende zaak geregistreerd. Ook is het mogelijk de prijs te achterhalen waarvoor het huis door de huidige eigenaren is gekocht. Hierbij kan de huidige hypotheek als indicatie van de waarde dienen. Tegen betaling kan iedereen bij het Kadaster informatie inwinnen.

Taxatie
Daarnaast kan het nuttig zijn om als koper in de oriënteringsfase een taxatie van het pand te laten verrichten.Vragen als ´wat moet ik bieden´ en ´heeft het huis gebreken´ kunnen hiermee beantwoord worden. Vaak kan het taxatierapport ook voor de hypotheekaanvraag gebruikt worden, waardoor u slechts éénmaal kosten hoeft te maken. Voorwaarden hierbij zijn dat de taxateur geen partij is bij de koop of hypotheekaanvraag en dat het rapport niet te oud is.

Kosten

Bestaande woning
Heel vaak ziet u bij een bestaande woning achter de vraagprijs de term K.K. (Kosten Koper) staan. Dit betekent dat alle kosten, gemaakt voor het verkrijgen van het eigendom van de woning, voor rekening van de koper zijn. Daarnaast krijgt u nog te maken met de kosten, gemaakt voor het verkrijgen van de hypotheek.

Mogelijke kosten bij een bestaande woning zijn:
overdrachtsbelasting
makelaarscourtage
verbouwingskosten
roerende zaken
notariskosten transportakte
taxatiekosten
afsluitprovisie
borgtochtprovisie NHG
notariskosten hypotheek

Nieuwbouwwoning
nieuwbouwHeel vaak ziet u bij een nieuwbouwwoning achter de vaste prijs (dat wil zeggen dat er over de prijs niet onderhandeld kan worden) de term V.O.N. (Vrij Op Naam). Dit betekent dat alle kosten met betrekking tot het verkrijgen van het eigendom van de woning in de koopsom zijn inbegrepen. Daarnaast krijgt u nog wel te maken met de kosten in verband met het verkrijgen van de hypotheek.

De volgende kosten spelen mee bij de koop van een nieuwbouwwoning:
meerwerk
bouwrente
renteverlies tijdens de bouw
afsluitprovisie
borgtochtprovisie NHG
notariskosten hypotheek
omzetbelasting

Financieren

Het financieren van een eigen huis is en blijft een kwestie van geld. Geld om te kopen, geld om de bijkomende kosten te betalen en geld om vervolgens nog te kunnen wonen en te kunnen genieten van ‘de goede dingen van het leven’.

Het afsluiten van een hypotheek is een ingrijpende financiële transactie. Niet alleen omdat het om een aanzienlijk bedrag gaat, maar ook omdat de hypotheek die u nodig heeft zo’n 20 tot 30 jaar mee zal gaan. Het is al die tijd een belangrijke post in uw budget.
Het spreekt dan ook vanzelf dat uw hypotheek aansluit bij uw wensen en mogelijkheden, en zich moeiteloos moet kunnen aanpassen indien uw omstandigheden wijzigen.

Koopcontract

Wanneer u heeft besloten daadwerkelijk tot de koop over te gaan, wordt er een koopcontract opgesteld.

Het contract tussen koper en verkoper wordt ook wel ´voorlopig´ koopcontract genoemd. De naam suggereert dat de partijen nog van de koop af kunnen zien.
Dit is echter niet zo, tenzij er een beroep kan worden gedaan op ontbindende voorwaarden in het contract. Ontbindende voorwaarden gaan op als bepaalde zaken zoals de hypotheek, de woonvergunning en de Nationale Hypotheek Garantie niet afgerond kunnen worden. Het ´voorlopige´ slaat alleen op het feit dat het contract geen officiële akte is die geregistreerd wordt in openbare registers.

Ontbindende voorwaarden
Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde is wanneer u geen woonvergunning van de gemeente krijgt of geen voldoende hoge financiering. In dat geval kan het koopcontract conform de gestelde ontbindende voorwaarden worden ontbonden.

Overdracht

Overdrachtsakte
De eigendomsoverdracht kan alleen plaatsvinden via een notaris. De notaris maakt een nieuwe, officiële of ´authentieke´ akte op, die voldoet aan wettelijke eisen. Men spreekt in dit geval van een overdrachtsakte. Een kopie van de overdrachtsakte wordt ingeschreven in een openbaar register bij het Kadaster.

Hypotheekakte
Wanneer het huis geheel of gedeeltelijk gefinancierd wordt via een hypotheek, wordt daarvoor een aparte overeenkomst gesloten met de hypotheekaanbieder. Bij de overdracht wordt de overeenkomst onderdeel van een hypotheekakte. De hypotheekakte wordt door de notaris opgesteld. Na ondertekening draagt de notaris er zorg voor dat een kopie van de hypotheekakte wordt ingeschreven in het Hypotheekregister bij het Kadaster.